MITSUBISHI DM/SF/GF séria už od 640€

MITSUBISHI STANDARD complet

MITSUBISHI EF – KIRIGAMINE ZEN už od 1150€

MITSUBISHI PREMIUM EDITION EF INVERTER KIRIGAMINE ZEN

MITSUBISHI AP séria – R32 už od 900€

MITSUBISHI AP SERIES complet

MITSUBISHI PREMIUM EDITION LN už od 1500€

MITSUBISHI LN PREMIUM EDITION complet