Naša firma sa zaoberá tiež predajom a montážou tepelných čerpadiel vzduch – voda . Ponúkame tepelné čerpadlá renomovaných značiek MITSUBISHI, GREE, DAIKIN, ktoré sú rokmi overené zákazníkmi s veľkou spoľahlivosťou a veľmi nízkou poruchovosťou.

MITSUBISHI – Mitsubishi Electric vytvára komfortnú klímu, všade tam kde ľudia žijú a pracujú. Mitsubishi Electric reprezentuje najvyššiu technickú úroveň s akou sa môžete v tejto oblasti stretnúť.

 

GREE – Spoločnosť GREE vkladá do svojich výrobkov výnimočnú kvalitatívnu hodnotu a dlhú životnosť. Všetky časti tepelného čerpadla sú vyhotovené veľmi kvalitne a preto zabezpečujú dlhú a bezproblémovú prevádzku.

 

DAIKIN – Daikin Altherma je komplexný systém vykurovania a prípravy teplej vody v domácnosti založený na technológii tepelného čerpadla, ktoré získava energiu zo vzduchu. S technológiou tepelného čerpadla predstavuje flexibilnú a úspornú alternatívu ku kotlom na fosílne palivá.

Tepelné čerpadlá sú optimálne pre vykurovanie objektov s tepelnou stratou od niekoľkých kW až do niekoľko sto kW. Rodinné domy, penzióny, rekreačné objekty, podnikateľské prevádzky, školy, hotely, administratívne budovy atď., tam všade sa dá táto technólogia použiť.

Ako funguje tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré slúži k získavaniu tepla z vonkajšieho prostredia a k jeho transportu a ohrevu vnútorných priestorov. Základný princíp fungovania tepelného čerpadla môžeme charakterizovať následovne:

1. fáza – expanzia

Chladivo v podobe kvapaliny prúdi k rozstrekovaciemu ventilu alebo kapiláre, ktorá slúži vďaka malému otvoru ako tryska a uvoľňuje tlak k časti výparníku.

2. fáza – Vyparovanie (prijmanie tepla)

Priechodom cez rozstrekovací ventil sa zariadenie dostane do oblasti, kde je nižší tlak, tým sa kvapôčky chladiva intenzívne odparujú a pri tom získavanú teplo z okolitých zdrojov. Ohriate plynné chladivo prúdi ku kompresoru, kde dochádza ku kompresii.

3. fáza – kompresia

Pary chladiva sú odsávané a súčasne stláčané v kompresore. Týmto procesom sa tiež zvýši teplota chladiva, ktoré putuje ďalej do kondenzátora.

4. fáza – kondenzácia (odovzdávanie tepla)

Pary v kondenzátore odovzdajú teplo do vykurovacieho okruhu, alebo priamo do vzduchu. Odovzdaním energie v podobe tepla mení chladivo skupenstvo na kvapalné. Skvapalnené chladivo prúdi späť k rozstrekovaciemu ventilu, alebo kapiláre, kde dochádza k opätovnej expanzii a celý cyklus sa opakuje.

.